Make your own free website on Tripod.com

ENİGMA UFO BÜLTENİ

NEW LIFE FORMS IN THE UNlVERSE RESEARCH PROJECT EVRENDE YENI YAŞAM FORMLARI ARAŞTIRMA PROJESI

Proje Koordinatörü ; Tuncay BAŞARAN P.K. 26 YENİMAHALLE 06172 ANKARA 1 POSTA ÇEKİ HESAP N0: 11 72 85

EVRENDE DUNYA DlŞI ZEKİ YAŞAM
EVRENDE YENİ YAŞAM FORMLARI ARAŞTIRMA PROJESİ (NEW LIFE FORMS IN THE UNIVERSE RESEARCH PROJECT)


yeniden oluşturulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. İlgilerinizle ve yardımlarınızla daha çok güçlenecek ve daha etkin çalışmalar ve faliyetler yapacaktır. Geceleyin açık berrak bir gökyüzünde binlerce yıldız bize göz kırpmaktadır. Nasıl bizim kendi Güneş Sistemimiz varsa o yıldızlarında etrafındaki yörüngelerinde dolaşan gezegenlerden oluşmuş yıldız sistemleri vardır. Bu yıldız sistemlerinin elemanları olan gezegenlerde çeşitli yeni yaşam formları bulunabilir. Yeni yaşam formları dünya dışı olup, eğer yıldızlar arası (interstellar) uzay uçuşlarını gerçekleştirebilecek gelişimi başarmışlarsa ve teknik sistemlere sahip iseler dünyamızı, geçmişte, günümüzde ziyaret etmişler ve ediyor olabilirler. Günümüzde evrende dünya dışı yeni yaşam formları olabileceği hipotezini destekleyen çeşitli kanıt ve ipuçları vardır

Bu kanıt ve ipuçları ;

1- Doğal fenomenler (meteorlar, gezegenler, yıldızlar) ve insan yapısı objelerle (uçaklar, balonlar, uydular) açıklanamayan tanımsız geceye özgü ışıklar, günışığı diskleri ve radar göruntüleri gibi olaylar gözlenmiştir. İşte bu tip gözlem olayları UFO fenomenin konusudur. UFO (Uçan Daire) ; İngilizce "Unidentifıed Flying Object" sözcüklerinin baş haflerinin bir araya getirilmesiyle türetilmiş olan "UFO" sözcüğü Türkçe "Tanımlanamayan Uçan Nesneler (Cisimler) anlamına gelir. UFO'ların Dünya Dışı (D.D.) ziyaretçiler olduğu sanılmaktadır.

2- Dünya tarihimizde yer alan antik uygarlıklarının normal gelişim süreciyle açıklanamayan antik eserler (piramitler, monolitlere işlenmiş petroglifler v.s.) ve yazıtlar.

3- Güneş Sistemimize bağlı gezegen ve uydularda doğal olmayan yapılaşmanın olması (Örneğin; Mars'ın "Cydonia" bölgesindeki devesa piramit ve insanyüzü rölyef kalıntıları, Ay'daki esrarengiz parıldamalar , garip yapılaşmalar v.s.)

4- Bazı yıldızların çevresinde, özel astronomik yöntemlerle Jüpitergezegeni büyüklüğünde gezegen imaj görüntülerinin saptanması (Ömeğin; Alfa Centaurus Yıldızının üçlü yıldız kümesine yakın olan Bamard Yıldızı`nın Jüpiter büyüklüğünde iki karanlık uydusunun olması.)

5- Büyük finansal kaynaklarla beslenen "OZMA" ve "SETI" projelerinin devam etmesi. Evrende olası zeki yaşam olabilen yıldız sistemlerinden gelen sinyallerin radyoteleskoplar ve dev çanak antenler yardımıyla alındığının sansür edildiğine dair kuwetli şüphelerin oluşması.

6- Meteorlarda, kuyruklu yıldızlarda ve yıldızlar arası bulutsularda (nebülöz) yaşamın kökeni ve temeli olarak kabul edilen organik moleküllerin ve maddelerin bulunması.

PROJENİN AMACI

1 . Ufoloji, Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam, Egzobiyoloji, Parapsikoloji v.s. gibi konularda araştırma yapmak ve araştırma sonuçlarını büyük bir tarafsızlıkla, çeşitli yayınlarla geniş bir kitleye duyurmak ve kamuoyunu aydınlatmak.

2 Ufoloji, Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam, Egzobiyoloji, Parapsikoloji v.s. ile ilgili yerli yabancı kitap,dergi, yayın, ses (audio) ve görüntü (video) bantlarını ve CD-ROM'larını çeşitli kaynaklardan temin etmek.

3 UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam fenomenini sever ve Ufologlar, Egzobiyologlar, Astronomlar v.s. gibi amatör ve profesyonel bilim adamları arasında irtibat ve koordinasyonu sağlamak.

4-Diğer UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam v.s. gibi konularda ilgili yerli, yabancı organizasyon, kulüp, demek ve kuruluşlaria irtibat kurmak ve onlar hakkında yazılar çeviriler yayınlamak.

Projenin Araştırma Programı

l.Modern Ufoloji&Egzobiyoloji,

2.UFO Terminolojisi,

3.UFO Anket Formu Test A-I ,

4.UFO Gözlem Raporu Formu Test A-II,

5.UFO&Uzaylı Fotoğraf Albümleri ve Kataloglarının Hazırlanması

6.UFO&Uzayı Tipleri Katalogu,

7.UFO Gözlem Olaylarının Periyodik&Kronolojik Olarak Dosyalanması ve Listelenmesi (Çeşitli gazete veyayın kupürlerinin kesilip bilgi formlarına yapıştırılması),

8.UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam Gözlem, Araç ve Metodlarının Geliştirilmesi.(Mekanik-Optik,Elektronik),

9. UFO'larla ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam v.s. İle İlgili Kişi ve Kuruluşların Adreslenmesi ve Adres Kataloglarının Oluşturulması,

10. Ufoloji, Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam, Egzobiyoloji, Astronomi, Parapsikoloji v.s. İle İlgili Yerli, Yabancı Kitap, Yayın ve Dökümanların Listelenmesi ve Temin Edilmesi,

11. UFO'ların Teknik Yapısı ve Propulsion (Hareket) Sistemleri,

12. UFO&Uzaylı Mesajları ve Misyonları,

13.Evren Uygarlıkları ve Dünya Dışı Zeki Yaşam Olabilecek Gezegenler ve Uydular Hakkında Araştırmalar. (Ay, Mars, Venüs, Satüm. Satüm'ün Uydusu Titan, Jüpiter, Sirius Yıldız Sistemi v.s.); · Yazılar Doküman (Çeşitli kaynaklardan derlenen), ·Gezegen ve Uydularının Fotoğraf Albümlerinin Hazırlanması , · Gezegen ve Uydularının Yüzey Görünüm (İmaj) Haritalarının Hazırlanması, Astronomik Yıldız Sistemleri & Takım Yıldızlann Haritalarının Hazırlanması ve Yıldız Sistemlerinde Yer Alan Olası Gezegenlerin Özel Yöntemlerle Belirlenmesi,

14. Bilgisayar Destekli UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam Çalışmaları, · UFO'larla ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam vs. İle İlgili Kişi ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar, · UFO Gözlem Olaylarının Raporlanması, · UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam vs. İle İlgili Yayınların Hazırlanması (Ufoloji, Egzobiyoloji vs.), · UFO Anketiyle ve UFO Gözlem Raporları İle İlgili Indexli Sonuç Raporların ve İstatiksel Grafıklerin Hazırlanması, · UFO, Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam vs. İle İlgili Fotoğraf ve Video Filmlerinin Bilgisayar (PC) İle Diagnostik Analiz, İnceleme ve Değerlendirilmesi,

l5. UFO'ların,Uzaylıların, Takım Yıldızların Yıldız Sistemlerinin 3 Boyutlu (3-D) tel kafes çizimlerinin (frameware), katı modellerinin ve demostrasyonlarının (animation) hazırlanmasıdır.

UFO&Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam Bilgi Bankası (UFO Computer-Data Bank):

UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam fenomeniyle ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen kitap, dergi, broşür, yayın-program ses (audio) ve görüntü (video) bantlarını, bilgisayar data-program disket ve CD-ROM'larını içerir. Proje etüt araştırma ve çalışmalarında "Bilgi Bankası"'ndan sıkça yararlanmaktadır. UFO&Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam Bilgi Bankası, Evrende Yeni Yaşam Formları Araştırma Projesi'nin bilgi deposu niteliğindedir. Bazı araştırma konularında bilgi eksiklikleri çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgi transferiyle giderilmektedir. Projede "lnternet" ve "e-mail" konularına büyük bir önem verilmektedir. Diğer yurtiçi ve yurtdışı UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam ile ilgili konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla sürekli ve hızlı bilgi iletişimini sağlamak amacıyla kapsamlı bir Intemet ve e-mail sistemi oluşturmak için ön fızibilite ve etüd çalışmaları yapılmaktadır. Fakat bazı maddi sorunlar bu konuda projenin istediği gibi bilgi iletişim ağını kurmasını şimdilik geciktirmektedir. Eğer proje ile ilgili etkin çalışma ve araştırmalar yapmak ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri yorumlamak istiyorsanız yeterli dökümana ve mataryele sahip olmalısınız. Yoksa iş sadece Sirius Yıldızına bakıp hayal kurmaya kalıyor. Proje bilgiye ulaşmak, bilgi iletişimi, bilgiyi saklama ve yorumlama konularında oldukça bilinçlidir. Teknik imkansızlıkları kısa sürede giderme amacındadır. Orijinal ve tek kopya belge ve dökümanların proje dışına çıkarılmasına kati surette izin verilmez. Bu tip belge ve dokümanların önceden belirlenen bir ücret karşılığında sadece fotokopilerinin çekilmesine, program ve video kasetlerinin çoğaltılmasına izin verilir. (Önemli Not : Program ve video kasetlerinin bilimsel araştırma ve kültürel amaçların dışında proje üyeleri tarafından ticari olarak kullanılması yasaktır.) Günlük yerli, yabancı (TV/radyo) sürekli taranarak, UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam fenomeniyle ilgili dokümanlar satın alınarak, ses ve görüntüler banda kaydedilir. Eldeki dokümanlar büyük bir titizlikle kodlanıp tasnif edilerek, kaynak belirtilir ve saklanır. Bu yöntem sistematik olup, bilgiye en kolay yoldan süratli ve hızlı erişilmeyi amaçlamaktadır. Proje "Bilgi Bankası" amatör ve profesyonel UFO ve Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam araştırmacılarının ve bilim adamlarının kullanımına açıktır. "Bilgi Bankası"ından yararlanmak isteyen araştırmacı ve bilim adamların proje yazışma adresi;

EVRENDE YENİ YAŞAM FORMLARI ARAŞTIRMA PROJESİ (Tuncay BAŞARAN). P.K.. 26 Yenimahalle, 06172 ANKARA

adresine kimlikleri ve özelliklerini tanıtıcı bir yazıyla başvurarak bilgi almaları gerekmektedir. UFO Enigma Special Report, projenin yayın organı olup aylık olarak önce newsletter olarak yayınlanacak, daha sonra dergiye dönüştürülecektir. UFO&Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam ile ilgili konularda derleme, çeviri yazılara, proje araştırma raporlarını, proje faliyetlerini, yeni çıkan yayınlan, toplantı ve sergileri, projeye gelen mektuplar vs. kapsamaktadır. Abone olma şartları ile ilgili olarak proje yazışma adresine başwrarak bilgi edinebilirsiniz. Sadece abone olanlara adreslerine gönderilecek olup, piyasada dağıtılarak satılması şimdilik düşünülmemektedir.

Projeye Aktif Üye Olma Şartları

1 . 2 adet vesikalık fotoğraf, (Biri dosyamızda kalır, diğeri şık üye kartınızla birlikte size gönderilir.)

2. On Bilgi Formunu eksiksiz doldurup göndermek,

3. Yılda bir kez alınmak üzere ..................................TL. yıllık proje faaliyetlerine katılma katkısı,

4. UFO&Evrende Dünya Dışı Zeki Yaşam Bilgi Bankası'nı (Data Bank) güçlendirmek amacıyla 1 adet Ufoloji, Egzobiyoloji vs. gibi konularda kitap, dergi, broşür, program ses, video kaseti, vs. bağışı yapmak.

"Sayısız takımyıldızlar, güneşler ve planetler (gezegen) vardır; biz parlak olduklan için yalnız yıldızları görürüz; planetler ise küçük ve karanlık oldukları için görünmezler. Bizim küremizden ne daha az meskun, ne de daha kötü olan ve güneşlerinin çevresinde dönen sayısız dünyalar da vardır." Giordano SRUNO

DÜNYA DIŞI YAŞAM Halen Dünya üzerindeki insanların çoğu, bencil bir fikre kapılarak, sadece akıllı yaşamın Dünya üzerinde olduğunu, evrende canlı hayatın bulunmadığını savunurlar. Evrende başka tür akıllıların yada yaşam türlerinin bulunduğuna inananları alâya alırlar. Oysa bilim adamlarının araştırmalarını ve çeşitli olgularını üç maddede toplayabiliriz; 1. Tanrısal Olgu ; İnsanların varlığını Tanrının emrine bağlayanlar,

2. Dışarıdan Gelme ; Yaşamın var oluşu, dış kaynaklıdır, diyenler. Bu konuda iki görüş vardır; .

Genetik Kod ; Yaşamın tüm biçimleri için bir tek genetik kodun varlığı ileri sürülmüştür, Molibden ; Dünyada %0.02 oranında bulunan bu madde, birçok enzim sisteminde yardımcı unsurdur, ayrıca başka bir madde ile değiştirilememektedir. Buda bize yaşamın Molibdeni fazla bir gezegenden gelmiş olabileceğini göstermektedir.

3. Dünyasal Olgu ; Harold C.UREY ve Stanley L.MILLER, bir deneyle saf su, amonyak ve hidrojen karışımı ortamı dünyanın ilk günlerindeki koşullarla bir hafta bombardıman ettiler, sonuçta ilk amino asitler (hayatın temel taşları) oluştu. Aynı koşullarda veya farklı koşullarda, başka gezegenlerde de yaşamın olabileceği böylelikle ispatlanmış oldu. Başka yıldızların gezegenleri, teleskoplarla kolay incelenememekte, sadece temel maddelerin uzayda varlığı araştırılmaktadır. Bunun sonucu 35 tanesi bir tondan.fazla 1 -700 meteorit üzerinde yapılan araştırmalar, bu temel maddelerin varlığını saptamıştır. Dünya dışı yaşam araştırmasında uzaya haberci göndererek, Dünyamızda akıllı yaşamın bulunduğunu belirten Pioneer-10 içine konan gravür plaka ve ses bantlarını anımsayacağız. Öte yandan Green Bank ta Dr.Frank DRAKE tarafından yönetilen OZMA Projesi ile devamlı uzay dinlemektedir. Dünya dışı yaratıklar konusunda en ilginç ve güzel örnekler ise Bilim-Kurgucular tarafından verilmektedir. Uzay 1999'da her kılığa giren Maya ilginç bir yaratıktır. F.HOYLE nun 150 milyon,km. çapındaki Kara Bulutu, Stanislaw LEM' in akıllı gezegeni Solaris'i, H.G.WELLS ın Gezegenler Çarpışıyor daki Merihli Arraki leri ilginç örnekleridir. Yeni bir gezegen butundu Amerikalı bir grup astronom, yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdular. Jüpiter gezegeni büyüklüğündeki gezegenin, yakınındaki yıldızın çevresinde döndüğü bildirildi. Haıward-Smithsonian Gözlemevi (Harward Smithsonian Observatory)'den yapılan duyuruda, Dünyadan 50 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin, kendisine 37 milyon kilometre uzaklıktaki RHO CORONAE BOREALIS adlı yıldızın çevresinde döndüğü belirtilirken, bu tür birçok gezegenin keşfedilmeyi beklediği ve bu buluşun cesaret verici olduğu belirtiliyor. Gezegenin yıldızına, Dünyanın Güneşle arasındaki uzaklığından daha yakın olduğunu da vurgulayan bilim adamları, bu nedenle gezegenin sıcaklığının 204 ile 260 derece arasında olması gerektiğini söylediler. Bu sıcaklıkta bir canlının yaşamasının olanak dışı olduğunu belirten astronomlar, "uzayda böyle keşfedilmeyi bekleyen dünya büyüklüğünde bir sürü gezegen var. Bunları şu anda sahip olduğumuz tekniklerle görmek imkansız. Ancak, bu tür gezegenlerde yaşam olasılığı bir hayli yüksek olabilir. Biz ancak, Jüpiter'in bulunduğu uzaklıktaki Jüpiter tipindeki büyük gezegenleri görebiliyoruz" diyorlar.

Kaynak ; HÜRRİYET GAZETESİ, 26.04.1997 ---------------------------------------------

lnsan evrendeki tek zeki canlı değildir. Bunun anlaşılması için evrenin incelenmesi gerekir.

"Son zamanlara kadar fizikçi arkadaşlarım Uçan Daireler (UFO) konusunda benimle tartışmaktan çekiniyorlardı. Üzülerek belirtmem gerekir ki, az çok bütün meslektaşlarım Uçan Dairelerle ilgi raporlarında bu konuyla alay etmişlerdir. Hiç biri bu olayları incelemediği gibi tutumiarı bilimsel anlayışla bağdaşmamaktadır."

Prof. Dr. Allen J. HYNEK , Nort Western Üniversitesi Astronomi Direktörü.