Make your own free website on Tripod.com

ROSWELL DEKLARASYONU

Ellibir yıl önce, Birleşik Devletler'in güney batısındaki Çölde, bütün insanlık için büyük önem taşıyan bir olay meydana geldi. Bu olay, dünya dışı kökenli olduğu iddia edilen materyaIin Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından eIe geçirilmesiyle ilgiliydi. OIay; 8 Temmuz 1947'de Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından açıklanan bir basın bülteni iIe ülkedeki bütün gazetelerde duyuruldu. Sonradan, artık bir örtbas hikâyesi olduğuna inanılan bir açıklama, yani materyalin bir meteoroloji balonundan başka bir şey olmadığı iddiası ile inkâr edildi. O zamandan beridir de hükümet sırrı olarak gizli kalmıştır. Bu sıradışı olayı duyuran basın büIteni; daha sonra dört yıldızlı bir general ve Amerika Birleşik DevIetleri Hava Kuvvetleri Personel İkinci şefi de olan, RoswelI Hava üssü 509. Bombardıman Grubu kumandanı Albay Willlam Blanchard tarafından yayınIandı. Meteoroloji balonu hikayesinin bir örtbas oIduğu; örtbas emrinin gönderildiği teIefon görüşmesini yapan eski General Thomas DuBose da dahil olaya doğrudan karışan kişiler tarafındanda doğrulandı. Diğer güvenilir ordu mensubu ve sivillerden oluşan çok sayıda tanık; orijinaI basın büIteninin doğru ve RoswelI enkazının dünya dışı kökenIi olduğuna tanıklık etmişlerdir. Böyle bir tanık da 509. Bombardıman Gurubu'nun haberalma Subayı ve oIay yerine giden iIk askeri memurlardan biri oIan Binbaşı jesse Marcel idi. 22 Ocak 1994'te BirIeşik Devletler Kongresi New Mexico, AIbuquerque üyesi Steven Schiff; seçmenlerin ve tanıkların adına 1947 RosweIl olayıyla ilgiIi bilgi istediğinizde Savunma Bakanlığı'nda duvara toslamış olduğunu basına duyurdu. Olayla ilgili daha derin bilgileri aradığını belirten Kongre üyesi steven Schiff, Savunma Bakanlığı'nin yanıt vermedeki eksikliğinin "Şaşırtıcı " ve bunun, anlaşlıdığına göre "hükümetin başka bir örtbası " olduğuna karar verdi. Tarih göstermiştir ki hükümet tarafından yapılan temeli olmayan resmi onaylamalar veya yalanlamalar çoğunlukla anlamsızdır.Ancak, Roswell hakkındaki hakikatin ortaya çıkmasını sağlayacak Çok mantıklı ve doğrudan bir yol vardır, UFO'ların varlığı veya dünya dışı zekâyı ilgilendiren herhangi bir bilgiyi gizlilikten çıkaracak üst düzeyde bir emir. Bu olay, evrensel düşünceye özgü bir mesele oIduğundan, böyle bir hareket uygun ve haklıdır. Bütün potansiyel tanıklar için olumlu bir teminat sağlamak amacıyla, bunun net bir şekilde açıklanması ve kanun hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu aslında, on sekiz yıl önce, 1976'da başkan adayı Jimmy Carter'ın Amerikan halkına vadettiği ve sonra yerine getirmediği sözdür.Eğer hükûmetin elinde, resmî olarak iddia edildiği gibi; Roswell, ufo'lar veya dünya dışı zekâ ile ilgili hiçbir bilgi yok ise, gizlilik kaydını kaldıran bu Emir, açıklanacak bir şey olmadığından, sadece bir formalitedir. Ama bu Emir, konuyla ilgili tarihçenin son kez ve sonsuza kadar düzeltilmesinde olumlu bir etkiye sahip olur. Yıllardır süren tartışmalar ve şüpheler hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi vatandaşlarının ve hem de dünyanın gözleri önünde sona erer. Eğer, öte yandan, Roswell tanıkları doğru söylüyorlarsa ve dünya dışı zekâ hakkında bilgi mevcut ise, bu bilgiyi sahiplenmek; sadece Amerika Birleşik Devletleri hükûmetindeki ayrıcalıklı birkaç kişinin özel hakkı olmamalıdır. Bu, dünya üzerindeki bütün insanların ellerinden alınamaz bir hak olan, muazzam özlemde bir bilgidir. Bunun açıklanmasının; evrensel kabul görecek tarihi bir dürüstlük ve iyi niyet hareketi olacağı tartışılmaz.

Yukarıda açıkIandığı gibi, UFO'ların veya dünya dışı zekanın varlığı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri hükûmetinin elinde bulunan herhangi bir bilginin gizlilik kaydından Çıkarılmasına dair bir üst Düzey Emir isteğini destekliyorum. Böyle bir bilgi mevcut olsun veya olmasın, dünyadaki insanların, bu konu hakkındaki hakikati bilmeye hakIarı olduğunu ve bu meseleyi çevreleyen tartışmalara bir son vermenin zamanı olduğunu düşünüyorum.

İmza Tarih İsim

MesIek Unvan Adres Ulkenot: Bilyay Otopsi kitabından alınmıştır.
orijinal ingilizce metin, www.roswell.org'dadır.