Make your own free website on Tripod.com
14 Haziran 1998, Pazar


Uzaylılardan mesaj var


Uzaydan gelen 100 kadar yapay sinyal bilim dünyasını karıştırdı.

Dünyanın önde gelen astronomları, bir hafta kadar önce uzaydan 100 kadar kaynağı belirsiz sinyal alındığını açıkladılar. Son tespit edilen sinyallerin, uzaydan bugüne kadar dünyaya ulaşan diğer tüm sinyallerden farkı, doğal kaynaklı olamayıp, yapay olarak yaratılmış sinyaller olmaları.

Radyo sinyallerini inceleyen bilimadamları, bunların dünya dışı yaşam biçimlerince yaratılmış sinyaller olabileceği olasılığı üzerinde duruyorlar.

Bilimdünyasını karıştıran sinyallerin büyük bir çoğunluğu Dünya-dışı Yaşamları Arama Enstitüsü (Search for Extra-terrestrial Institute-SETI) tarafından yönetilen Amerikan radyo teleskoplarınca tespit edildi. 1988 yılında kurulan enstitü, uzaydan gelen radyo-statik dalgaları inceleyerek, aralarında dünya dışı yaşamlardan gönderilen sinyaller olup olmadığını araştırıyor.

Bir hafta kadar önce dünyaya ulaşan yapay sinyallerden bir kısmı ise Cheshire'daki Lovell teleskobu aracılığıyla yıldızları ve galaksileri inceleyen İngiliz astronomları tarafından tespit edildi.

SETI projesinde çalışan bilimadamlarından Dr. Seth Shostak, alınan sinyallerin dünya dışı uygarlıklardan geliyor olabileceği gibi dünya kaynaklı vericilerden yayılan radyo sinyallerinin yansıması da olabileceğini söylüyor.

Yapay sinyallerin, kendi frekanslarından dinlendiklerinde ıslığa benzer, saf bir sese sahip olacağını, bu tür saf seslerin ise yalnızca vericiler tarafından yayınlanabileceğine dikkat çeken Dr. Shostak, radyo teleskopları tarafından bu tür sinyallerden biri tespit edildiğinde, SETI astronomlarına otomatik olarak alarm verildiğini söylüyor. Alarmı alan astronomlar, gökkubbeyi belli segmentlerde tarayarak, sinyalin kaynağını tespit etmeye çalışıyorlar. Sinyal göğün belli bir bölgesinden geliyorsa ve devamlılık arz ediyorsa dünya kaynaklı olmadığı anlaşılıyor.

Son alınan sinyallerde böyle bir süreklilik saptanmış olmasa da, bilimadamları bu sinyallerin dünya dışı kaynaklardan gelme olasılığının ihmal edilemeyecek bir olasılık olduğunu söylüyorlar.